You are currently viewing Rotonda u Solunu

Rotonda u Solunu

Rotonda (ili Rotonda) je jedan od najvažnijih rimskih spomenika u Solunu. Nalazi se odmah pored Galerijevog luka u centru grada, a poznata je i kao Crkva Svetog Georgija. Ovu cilindričnu građevinu sagradio je 306. godine nove ere rimski tetrarh Galerije, koji je nameravao da to bude njegov grob. U početku je radio kao hram, ali ostaje nepoznato kom bogu je ovaj hram bio posvećen.

Rotonda i Galerijev luk u Solunu

Na kraju, Galerije je umro 311. godine nove ere i sahranjen je u Feliks Romulijani, moderna Srbija. U 4. veku nove ere, vizantijski car Konstantin I preuredio ju je u pravoslavnu crkvu i unutra su oslikane mnoge freske, od kojih su neke danas sačuvane na zidovima Rotonde.

U 14. veku Osmanlije su zauzele Solun, a 1590. Rotonda je pretvorena u džamiju. Naime, zgradi je dograđena munara koja je obnovljena i koja je opstala do danas. Godine 1912. Rotonda je ponovo pretvorena u pravoslavnu crkvu, sve do 1979. godine, kada je jak zemljotres naneo ozbiljnu štetu građevini. Trenutno je Rotonda obnovljena i radi kao muzej skulptura. Takođe, često se održavaju razne izložbe.

Rotonda ima prečnik od 24,5 metara, a njeni zidovi su debeli preko 6 metara, što je spomenik zaštitilo od vremena, opsada i zemljotresa. Ovo je jedna od najstarijih pravoslavnih crkava i uvrštena je na Uneskovu listu svetske baštine. U stvari, svi paleohrišćanski i vizantijski spomenici Soluna uvršteni su na ovu listu 1988. godine.

Galerijev luk u Solunu, Makedonija

Galerijev luk (ili Kamara) u Solunu, Makedonija :

Galerijev luk je svakako među najistaknutijim spomenicima u Solunu. Rimski car Galerije je naredio njegovu izgradnju kako bi ga put koji prolazi kroz ovaj luk povezao sa njegovom palatom. Galerijev luk je imao zidanu simboliku sa mermernim skulpturalnim panelima koji su naglašavali moć cara.

Luk je konstruisan da proslavi pobedu Galerije nad Sasanidskim Persijancima. Prvobitno je to bio oktopilon koji je činio trosvod, središnji lučni otvor je bio širok 9,7 m i visok 12,5 m, a drugi otvori na drugoj strani su bili široki 4,8 m i visoki 6,5 m. Danas su sačuvani samo delovi zidanih simbola lukova i tri od osam stubova.

Dva stuba prikazuju Galerijeve ratove protiv Persijanaca, Galerije koji se bori sa Narsima ili slavi jedinstvo tetrarhije sa prikazom tetrarha koji stoje zajedno. Ovaj spomenik danas stoji veoma blizu Aristotelovog trga i on je kao simbol za grad Solun.