You are currently viewing Knosos na Kritu: Zagonetna prošlost Minojskog Kraljevstva

Knosos na Kritu: Zagonetna prošlost Minojskog Kraljevstva

Minojska palata Knosos na Kritu, Grčka: Minojska palata u gradu Heraklion na Kritu Knosos ima preko 20.000 kvadratnih metara i najveća je od svih minojskih dvorskih struktura. Građena je od klesanih blokova, imala je mnogo spratova i bila je ukrašena zaista lepim freskama. Stara palata je izgrađena oko 2.000 godina pre nove ere, ali je uništena u zemljotresu 1700. godine pre nove ere.

Novija, složenija palata, izgrađena je skoro odmah nakon što je prva uništena. Sredinom 15. veka pre nove ere Ahejci su zauzeli ostrvo Krit i naselili se u palati. Palata je ponovo uništena u požaru sredinom 14. veka pre nove ere i od tada je prestala da funkcioniše kao dvorski centar.

Knosos na Kritu: Zagonetna prošlost Minojskog Kraljevstva

Prva iskopavanja koja su otkrila delove palate izvršio je Minos Kalokairinos, kritski trgovac i antikvar 1878. Nekoliko drugih ljudi je pokušalo da nastavi iskopavanja uključujući VJ Stillman-a, američkog konzula u Grčkoj, M. Joubina, francuskog arheologa i Artur Evans, direktor muzeja Ashmolean u Oksfordu.

Međutim, svi su morali da odustanu od napora jer nisu bili voljni da kupe prostor po izuzetno visokim cenama koje su vlasnici tražili. Na kraju 1898. godine, kada je Krit postao nezavisna država, sve antikvitete ostrva su postale državna svojina, a 1900. godine su počela iskopavanja na tom lokalitetu pod nadzorom Artura Evansa.

Knosos na Kritu – Legenda o Knososu

Legenda kaže da je ova palata bila izvor mita o Lavirintu. To je bila građevina koju je napravio kralj Minos sa Krita, da bi odvratio mitsko stvorenje Minotaur, koji je bio pola bik a pola čovek. Na kraju, stvorenje je ubio Tezej.

Knosos na Kritu – Struktura palate

Originalni raspored palate se više ne može videti zbog naknadnih modifikacija. Ima oko 1300 soba povezanih jedna sa drugom hodnicima različitih veličina. Palata je imala četiri krila raspoređena oko centralnog dvorišta, svako sa svojim ulazom. U istočnom krilu su kuće, stambeni prostori, radionice i svetilište.

Zapadno krilo su bile magaze, svetilišta i ostave, dok su na gornjim spratovima bile prestona sala i banket sale. Severno krilo se sastoji od Carinarnice sa lustralnim kantom i pozorišnog prostora ozidanog kamenom. U južnom krilu nalazio se Južni propilon za koji bi se moglo reći da je najimpozantnija građevina.

Knosos na Kritu – Upravljanje tečnostima

Palata je imala tri odvojena sistema za upravljanje tečnostima, jedan za snabdevanje, jedan za odvod kišnice i jedan za odvođenje otpadnih voda. Akvadukti su donosili svežu vodu na brdo Kephala koje se granalo do palate i grada. Voda je palata dovođena gravitacijom kroz cevi od terakote do fontana i otvora. Sanitarna drenaža se obavljala kroz zatvoreni sistem koji vodi do kanalizacije u blizini brda.

Zagonetna prošlost Minojskog Kraljevstva

Osvetljenje i grejanje

Palata je projektovana tako da može maksimalno iskoristiti prirodno osvetljenje tokom dugih letnjih dana. Prostorije su izgrađene oko dvorišta kako bi se dobilo više prozorskih otvora. Vrata prostorija bila su od politira ili više vrata kako bi se obezbedilo više prostora za otvaranje vrata, a stepenice su bile oko svetlosnih bunara i hodnika kao otvoreni trijemi gde god je to bilo moguće.

Tako je arhitektonski stil rešio veliki deo problema sa osvetljenjem. Međutim, veliki otvoreni prostori mora da su predstavljali veliki problem za palatu, posebno tokom zime. Nema dokaza o centralnom grejanju. Pretpostavlja se da je svaka prostorija morala imati svoj sistem grejanja. Za grejanje su koristili fiksna i prenosiva keramička ognjišta, kao i vatru na ugalj.

Crvene kolone

Palata se odlikuje crvenim stubovima. Dok je većina grčkih kolona manja na vrhu i šira na dnu, minojski stubovi su suprotni sa manjom osnovom i širim vrhom. Stubovi u palati bili su postavljeni na kamene osnove i imali su okrugle vrhove nalik na jastuke.

Freske

Zidovi palate bili su ukrašeni mnogim freskama. Ostaci su, međutim, bili samo fragmenti i bila je potrebna rekonstrukcija koju je preuzeo umetnik Piet de Jong.