Održivo putovanje i njegov koncept

Održivo putovanje predstavlja pristup putovanju koji teži minimalizaciji negativnih uticaja turizma na prirodnu i okolinu. Ovaj pristup uključuje razmatranje ekoloških, socijalnih i ekonomskih aspekata putovanja kako bi se osiguralo da…

0 Comments