You are currently viewing Grčka u periodu Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog carstva

Grčka u periodu Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog carstva

Grčka je zemlja koja ima bogatu i burnu istoriju, koja je obeležena brojnim osvajanjima, borbama i promenama. U ovom tekstu ću se osvrnuti na tri važna perioda u grčkoj istoriji: Grčka u periodu Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog carstva, koji su trajali od 2. veka pre nove ere do 19. veka nove ere.

Grčka u periodu Rimskg carstva


Makedonsko carstvo, zbog stalnog ratovanja između nekoliko autonomnih kraljevina, postalo je ranjivo. U isto vreme, gradove-države su sa istoka ugrožavali Persijanci, Parti i Baktrijanci, a sa Zapada Rimljani, koji su počeli da šire svoju moć u južnoj Italiji.

Najvažniji protivnik Rima u Sredozemnom moru bilo je Carstvo Kartagine (savremeni Tunis). Između ova dva carstva počeli su ratovi koji su trajali 45 godina. Antička Grčka je bila uključena u ovaj pohod na Rim. Hanibal, kartaginjanski vođa, u savezu sa Filipom V Makedonskim, najvažnijom silom na Balkanu. Rimljani su pobedili Makedonce u prvom i drugom makedonskom ratu koji su završeni 197. pre Hrista. Pobednički komandant Flaminin uspostavio je protektorat nad nezavisnim gradovima-državama Grčke. Ahejska konfederacija je pokrenula pobunu 146. pre Hrista koja je rezultirala uništenjem Korinta. Postavljena su stroga i represivna ograničenja. Rim nije imao doslednu politiku prema grčkim državama. Tražili su samo sigurnost i prihod.

Grčka pod Rimskim carstvom, od 31. pre Hrista do 180. godine nove ere, opisuje se kao doba Pak Romana, rimskog mira između Rima i centralnih oblasti Carstva, poput Grčke i grčkog istoka. Ovaj period se opisuje kao period mira i bezbednosti koji je omogućio ekonomski i kulturni napredak, posebno u gradovima kao što su Atina , Korint, Aleksandrija, Milet, Solun i Smirna. Zbog decentralizovane rimske provincijske administracije, ponovo se pojavila urbana grčka elita, koja je takođe imala pravo učešća u rimskom senatu. Rimljani su prihvatili grčku kulturu, latinski i grčki su postali zvanični jezici Carstva. Stvoreno je grčko-rimsko carstvo.

Grčka u periodu Vizantijskog carstva

Tokom 3. veka nove ere, Grčku su napala razna plemena sa Balkana i istočne Evrope koja su se borila protiv rimske vojske. Pak Romana je bio ugrožen. Duboki društveni i ekonomski problemi su nastali širom Carstva, a porezi su povećani da bi se proširila ili reorganizovala vojska.

U međuvremenu, hrišćanstvo je bilo priznato kao religija u Carstvu. 305. godine nove ere. Konstantin je postao car Rima. Car Konstantin I je 324. godine nove ere preneo prestonicu Carstva iz Rima u Vizantion koji je dobio ime Konstantinopolj ( današnji Istanbul ) , što znači grad Konstantin .

Godine 364. naše ere, Carstvo je zvanično podeljeno i Rimsko carstvo je podeljeno na dva dela : Rimsko carstvo na zapadu i Vizantijsko carstvo na istoku . Rimsko carstvo je počelo da propada nakon invazije varvarskih trupa sa severa. Rimsko carstvo se raspao pod pritiskom varvarskih naroda 476. godine.

Strateški položaj Konstantinopolja, između Crnog mora i Egejskog mora, omogućio je kontrolu trgovine i razvoj privrede. Čak i ako je Konstantin dao legitimitet hrišćanstvu, paganstvo je nastavilo da postoji sve dok nije postepeno nestalo. Tokom 6. veka, car Justinijan je proširio teritoriju carstva osvajanjem južnog Levanta, severne Afrike i Italije. Organizovao je centralizovanu birokratiju i novi fiskalni sistem.

Međutim, Carstvo je bilo uključeno u nekoliko ratova koji su ga ostavili veoma ranjivim. Ozbiljne pretnje su često dolazile i sa Istoka i sa Zapada. Tokom 9. veka, Vizantijskim carstvom je vladala makedonska dinastija koja je osvojila nove teritorije na Bliskom istoku i otvorila nove trgovačke linije. Ovi vojni uspesi poboljšali su ekonomski status Carstva.

Nakon ovih perioda procvata usledio je pad posle 11. veka. 1208. godine nove ere, viteški red Svetog Jovana zauzeli su Konstantinopolj i naneli štetu velikom delu grada. Nakon toga, Mlečani su osvojili najveći deo kopna i ostrva . Ove teritorije su Mlečani izgubili od Osmanlija u 14. veku. Carigrad je konačno pao pod Osmanlije 1453. godine pre nove ere , što je označilo kraj vizantijskog perioda .

Grčka u periodu Osmanskog carstva

Nakon što je pao pod Osmanlije, Konstantinopolj je preimenovan u Istanbul . Osmanska država je bila teokratija i njen politički sistem je bio zasnovan na hijerarhiji sa sultanom na vrhu, koji je imao apsolutna božanska prava.

Osmanlije su podelili nemuslimansku zajednicu na milete: jermensku, katoličku, jevrejsku i pravoslavnu, dajući svakom milletu veliki deo autonomije. Vladar milleta je bio verski vođa koji je bio odgovoran za poslušnost podanika sultanu. Poglavar pravoslavnog milleta bio je carigradski vaseljenski patrijarh . Patrijarh je imao veliku moć i odigrao je važnu ulogu u razvoju grčkog pravoslavnog društva u vreme otomanske okupacije.

Osmanska država je imala decentralizovanu upravu. Oni su dizajnirali lokalne vojskovođe i kasnije je Osmansko carstvo bilo podeljeno na regione kojima su upravljale paše. Zvanični kontakt je bio ograničen na prikupljanje poreza i vojnu obavezu. Pravoslavni sveštenici i hrišćanski primati ubirali su poreze i održavali red, ali su, s druge strane, održavali grčki jezik i tradiciju i dozvoljavali očuvanje nacionalnog identiteta.

Osmanski sistem je diskriminisao nemuslimansko stanovništvo uvođenjem posebnih poreza kao što su glavarina i porez na slobodu. Mnoge grčke porodice su se tada selile u druge zemlje, najviše u Rumuniju, Rusiju, Italiju, Austriju, gde su se bavile trgovinom.

Ove grčke zajednice u inostranstvu igrale su važnu ulogu u razvoju grčkog identiteta i ekonomski su pomogle njihovoj okupiranoj domovini. Mnogi Grci iz dijaspore su se obogatili i pomogli osnivanjem škola i drugih javnih institucija. Pokreti za nezavisnost počeli su da se umnožavaju početkom 19. veka. Tada je osnovana „Filiki Eteria“, tajni pokret koji je imao za cilj da pokrene revolucionarni rat u Grčkoj.

Rat za nezavisnost

  1. marta 1821. godine , nakon četiri veka otomanske okupacije, izbila je Grčka revolucija . Neki odlučni borci su podizali sporadične pobune protiv Turaka na Peloponezu i na egejskim ostrvima. Godinu dana kasnije, pobunjenici su oslobodili Peloponez, a nezavisnost Grčke proglašena je u januaru 1822.

Grčka je stvorila osećaj etničkog nacionalizma kod stranaca širom Evrope. Mnogi od njih su došli u Grčku da se bore i ginu za zemlju. Odlučnost Grka je dobila podršku velikih sila: Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske. Velike sile su tražile od turskog sultana regres. Turci su to odbili i velike sile su poslale svoje pomorske flote u Navarino, uništavajući egipatske flote koje su pomagale turskim snagama.

Grčko -turski sporazum je konačno potpisan u Londonu 1829. kojim je Grčka proglašena nezavisnom državom sa Joanisom Kapodistrijasom kao njegovim prvim guvernerom. Kada se rat za nezavisnost završio, Grčka je zapala u period razočaranja. Prva država obuhvatala je Peloponez , Stereju , Kikladska ostrva i Saronska ostrva . Zemlja je bila veoma siromašna, zemljoposednici su tražili svoje drevne privilegije, dok su seljaci želeli preraspodelu zemlje.

Nakon ubistva Kapodistrije u Nafplionu , bavarski princ Oto je imenovan za kralja Grčke. Vladao je dugi niz godina do 1862, kada je prognan zbog ignorisanja grčkog ustava. Sledeći kralj je bio danski kralj Džordž I. Kao poklon Grčkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu pklanja kralju Jonska ostrva, koja su do tada bila pod britanskom okupacijom.

Grčka u periodu 20. veka

Početkom 20. veka Grčka je bila slaba nakon mnogih bankrota i izgubljenog grčko-turskog rata 1897. Godine 1881. Tesalija je već bila pripojena grčkoj državi. Mnogi dobrovoljci iz cele zemlje odlaze u Makedoniju da se bore protiv Turaka i Bugara koji su okupirali region. Ovaj period od 1904. do 1908. naziva se Makedonska borba.

Godine 1912, nakon prvih balkanskih ratova, Makedonija i Epir su pripojeni Grčkoj državi, a 1913. je došao red da se Krit ujedini sa ostatkom Grčke. Ovo su bili rezultati političkih napora Elefteriosa Venizelosa, kritskog vođe koji je postao premijer Grčke. Venizelos je naporno radio na ponovnom ujedinjenju cele Grčke, uspostavio je ustavne amandmane i socijalne zakone i ponovo ojačao vojsku. Uspeo je u velikoj meri da stabilizuje zemlju.

Kada je izbio Prvi svetski rat, kralj Konstantin je verovao u održavanje neutralne pozicije, ali je premijer Venizelos bio strastveno pro-antantski. Antanta je pojačala njegovu poziciju obećanjem da će Grčkoj dodeliti Malu Aziju. Venizelos je želeo da napravi „Magna Grecia“, odnosno da ujedini zemlju prema njenim drevnim teritorijama. On je uspostavio savezničku revolucionarnu vladu u Solunu i grčka vojska je 1919. izvršila invaziju na grad Smirnu, grad sa velikim grčkim stanovništvom. Grčka vojska je marširala, vraćajući teritoriju Male Azije gde je grčko stanovništvo živelo od 8. veka pre nove ere. Međutim, kada je Venizelos izgubio izbore u Grčkoj, grčka vojska je počela da gubi borbe i na kraju je teško poražena.

Ugovor koji je usledio izazvao je razmenu stanovništva. 400.000 turskih muslimana zamenjeno je sa milion pravoslavnih Grka. Uništenje u Maloj Aziji 1922. godine bilo je velika rana za zemlju. Usledio je novi talas ekonomskih teškoća i sledeća decenija je bila ispunjena unutrašnjim političkim previranjima.

Grčka u periodu Nemačke okupacije

Godine 1936, generala Metaksasa je kralj Džordž II imenovao za premijera i inaugurisao je postmodernističku fašističku diktaturu. Metaksas se 28. oktobra 1940. godine protivio nemačkoj i italijanskoj dominaciji i odbio je Musolinijev zahtev da okupira zemlju tokom Drugog svetskog rata. Ovaj dan se u Grčkoj slavi kao „Ohi dan“.

Grčka je pala u aprilu 1941. godine, što je rezultiralo masovnim uništavanjem antičkih lokaliteta, masovnim pogubljenjima i istrebljenjem najvećeg dela jevrejske zajednice koja je živela u mnogim grčkim gradovima, kao što su Atina , Solun i Rodos . Pokrenuli su se pokreti otpora, ali su bili podeljeni između rojalističkog i komunističkog pokreta.

Rojalisti su imali veliku finansijsku pomoć Amerike kako bi sprečili komunistički pokret Grčke. Amerikanci su implementirali „Sertifikat političke pouzdanosti”. U ovom dokumentu je konstatovano da lice ne gaji levičarske simpatije. Bilo je obavezno imati ovu potvrdu, inače Grci ne bi mogli da nađu bilo kakav posao. Rat je trajao do 1949. godine kada su rojalisti odneli pobedu.

Vojna hunta

Godine koje su usledile bile su nestabilne sa političkog i finansijskog aspekta. Veliki imigracioni talas proširio se prema Atini, ali i u inostranstvu, najviše u SAD, Nemačkoj, Australiji i Južnoj Africi. Grupa vojnih pukovnika je 21. aprila 1967. godine organizovala vojnu huntu koja se odlikovala represijom, brutalnošću, cenzurom i političkom nekompetentnošću. Hunta je uživala podršku Amerikanaca..

Mnoge društvene pobune dogodile su se tokom sedam godina hunte, od 1967. do 1974. Najvažnija pobuna je bila 17. novembra 1973. godine, kada su se studenti zatvorili u Politehničku školu i tražili pad hunte.

Hunta je na kraju pala u julu 1974, nakon što je vlada pokušala da ubije lidera Kipra, arhiepiskopa Makarija, kako bi ujedinila Kipar sa Grčkom, što je dovelo do turske invazije i okupacije Severnog Kipra. Posle pada grčke hunte, Konstantinos Karamanlis, bivši premijer, vratio se na vlast organizujući parlamentarne izbore i referendum o sudbini monarhije u Grčkoj. Monarhija je poražena sa dve trećine glasova i novi ustav je uspostavljen 1975. Organizovana je parlamentarna republika, sa predsednikom na čelu države, kojeg je imenovalo zakonodavno telo. 1981. Grčka je postala članica Evropske zajednice.