You are currently viewing Putno osiguranje nomada: Pre polaska ili tokom putovanja

Putno osiguranje nomada: Pre polaska ili tokom putovanja

Život nomada je ispunjen avanturom, istraživanjem i nezaboravnim iskustvima širom sveta. Međutim, uz sve te uzbudljive trenutke, važno je imati u vidu i bezbednost i zaštitu. Jedan od ključnih elemenata bezbednosti tokom putovanja je nomad putno osiguranje.

Nomad putno osiguranje: Pre polaska ili tokom putovanja?

Kada je reč o nomadskom osiguranju, često se postavlja pitanje kada je najbolje uzeti osiguranje – pre polaska ili tokom putovanja. Ovde su neke smernice koje vam mogu pomoći da donesete odluku:

 1. Pre polaska: Uzimanje nomadskog osiguranja pre polaska može biti praktično jer ćete biti pokriveni od trenutka kada krenete na putovanje. Ovo vam pruža sigurnost i zaštitu odmah počev od prvog dana putovanja.
 2. Tokom putovanja: Ako niste uzeli osiguranje pre polaska, možete ga uvek uzeti tokom putovanja. Postoje osiguravajuće kompanije koje nude mogućnost kupovine osiguranja i nakon što ste već krenuli na put. Ovo je korisno ako niste imali priliku da se pripremite unapred ili ako se vaši planovi promene tokom putovanja.

Važno je napomenuti da su uslovi i pokrivenost nomadskog osiguranja često slični bez obzira na to kada ga uzmete. Međutim, što ranije uzmete osiguranje, to ćete duže imati mir uma i zaštitu tokom svog nomadskog života.

Saveti za Nomad putno osiguranje

 1. Istražite različite ponude: Pre nego što se odlučite za određenu polisu osiguranja, istražite različite ponude i uporedite pokrivenost, uslove i cene. Pronalaženje prave polise osiguranja može vam uštedeti novac i pružiti adekvatnu zaštitu.
 2. Proverite uslove za produženje: Ako planirate da budete nomad duže vreme, proverite uslove za produženje nomadskog osiguranja. Neki planovi osiguranja omogućavaju produženje polise bez dodatnih troškova, dok drugi mogu zahtevati dodatne korake ili doplate.
 3. Budite transparentni o vašem zdravstvenom stanju: Prilikom uzimanja nomadskog osiguranja, budite potpuno transparentni o svom zdravstvenom stanju. Ovo će vam pomoći da dobijete adekvatnu pokrivenost i izbegnete eventualne probleme prilikom podnošenja zahteva za lečenje ili nadoknadu troškova.

Uzimajući u obzir ove savete i informacije o nomadskom osiguranju, možete doneti informisanu odluku o tome kada i kako uzeti osiguranje prema vašim potrebama i planovima putovanja.

Zašto je nomad putno osiguranje bitno ?

 1. Medicinska zaštita bez granica: Putno zdravstveno osiguranje pruža vam pristup medicinskoj zaštiti širom sveta, bez obzira na to gde se trenutno nalazite. To znači da ste pokriveni čak i ako ste daleko od svoje matične zemlje.
 2. Troškovi lečenja i hitnih intervencija: U slučaju nezgode ili neočekivanog zdravstvenog problema, putno osiguranje može pokriti troškove lečenja, bolničke troškove, kao i hitne medicinske intervencije. To vam pruža mir uma i oslobađa vas brige o finansijskim posledicama.
 3. Povratak kući u slučaju bolesti ili povrede: Ako se suočite sa ozbiljnom bolešću ili povredom tokom putovanja, putno osiguranje može organizovati vaš povratak kući radi daljeg lečenja. Ovo je posebno važno za nomade koji često borave u različitim delovima sveta.
 4. Pokrivenost za avanturističke aktivnosti: Mnogi nomadi se bave avanturističkim aktivnostima poput planinarenja, ronjenja ili ekstremnih sportova. Putno zdravstveno osiguranje može pružiti pokrivenost i za ove vrste aktivnosti, osiguravajući vam sigurnost i zaštitu tokom svakog koraka.

Kako odabrati pravo Putno Zdravstveno Osiguranje?

 1. Pokrivenost za sve zemlje: Važno je da osiguranje pokriva sve zemlje koje planirate da posetite. Proverite da li su destinacije koje vas interesuju obuhvaćene u polisi osiguranja.
 2. Hitna medicinska pomoć i evakuacija: Obratite pažnju na uslove vezane za hitnu medicinsku pomoć i eventualnu evakuaciju u slučaju potrebe. Brza reakcija i efikasna evakuacija mogu biti ključne u vanrednim situacijama.
 3. Pokrivenost za prethodne medicinske stanja: Ako imate prethodna medicinska stanja ili hronična stanja, proverite da li su ovi uslovi obuhvaćeni polisom osiguranja. Važno je da budete potpuno transparentni o svom zdravstvenom stanju prilikom uzimanja osiguranja.
 4. Vrsta putovanja i aktivnosti: Razmislite o vrsti putovanja i aktivnosti koje planirate da obavljate. Da li se radi o poslovnim putovanjima, odmoru na egzotičnim destinacijama ili ekstremnim sportovima? Izaberite osiguranje koje najbolje odgovara vašim potrebama.

Koliko košta nomad osiguranje?


Proverite koliko će to koštati za vas i sve saputnike pomoću kalkulatora cena.

Zaključak

Putno zdravstveno osiguranje je neophodan deo planiranja bezbednog i bezbrižnog nomadskog života. Ne dozvolite da neočekivane situacije ili zdravstveni problemi utiču na vaše putovanje. Odaberite pravu polisu osiguranja i uživajte u svim čarima sveta sa sigurnošću i zaštitom koju vam pruža putno zdravstveno osiguranje.