You are currently viewing Exposition ili Exposition Universelle

Exposition ili Exposition Universelle

EXPO je skraćenica za „Exposition“ ili „Exposition Universelle“ (svetska izložba na francuskom jeziku). To je međunarodni događaj koji se održava periodično, obično svake četiri godine, radi promocije inovacija, tehnologije, kulture i ekonomije zemalja učesnica. Na Expo-u, zemlje imaju priliku da predstave svoje dostignuće, inovacije i kulturu kroz paviljone, izložbe, kulturne događaje, performanse i druge aktivnosti.

Expo manifestacije mogu biti tematske ili opšte, fokusirane na određenu temu ili otvorene za sve aspekte ljudskog života. Ovi događaji često privlače veliki broj posetilaca iz različitih delova sveta i predstavljaju priliku za promociju turizma, razmenu ideja i uspostavljanje poslovnih kontakata.

Najpoznatiji Expo događaji uključuju Svetsku izložbu u Parizu 1889. godine, na kojoj je izgrađen Ajfelov toranj, i Expo ’70 u Osaki, koji je bio prvi Expo održan u Aziji. Takođe, poznati su i Expo ’98 u Lisabonu, Expo 2000 u Hanoveru, kao i nedavni Expo 2010 u Šangaju i Expo 2015 u Milanu.

Pogled u budućnost inovacija i kulture

Pošto svet željno iščekuje dolazak EXPO 2027, koji će biti održan u našem Beogradu, vreme je da se posvetimo onom što ovaj događaj čini svetionikom napretka i kreativnosti. Beograd je grad koji je vekovima bio mesto susreta različitih civilizacija. Sa preko 7.000 burnih godina istorije, jedan je od starijih gradova u Evropi . EXPO 2027, sa svojom temom „Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, obećava da će biti revolucionarni događaj koji će prikazati ukrštanje kulture, tehnologije i zabave.

Beograd nije samo grad – on je metafora, tačka gledišta, način života.

Vizija Beograda za EXPO 2027

EXPO 2027

Kandidatura Beograda za EXPO 2027 izabrana je zbog svoje ubedljive vizije da istraži koncept igre kao fundamentalnog aspekta ljudske kulture i razvoja. Tema „Igrajte se za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ osmišljena je sa ciljem da istraži načine na koje čovečanstvo može da iskoristi moć igre za izgradnju otpornosti pojedinaca i zajednica u svetu punom nesigurnosti.

Igra se doživljava kao supermoć budućnosti koja omogućava ljudima da stvaraju, usavršavaju i rastu. Predložena tema je dalje razvijena u podteme sa ciljem da omogući učesnicima da se predstave u najboljem mogućem smislu sa idejama i rešenjima koja daju odgovor na definisanu konstataciju problema:

Kako pripremiti ljudsko telo, um i logiku za svet vođen tehnologijom pun nesigurnosti i učiniti ih otpornijima u narednim decenijama?

Tema će omogućiti da Expo 2027 Beograd bude najveća proslava globalnog oporavka oblikovana snagom igre i ulepšana muzikom i sportom.

Koncept Expo 2027

EXPO 2027

Koncept Ekpo lokacije je deo Urban Masterplan kompleksa, uključujući novi nacionalni stadion sa kapacitetom od 52.000 ljudi, maloprodajni kompleks i budući sajam. Sva tri elementa su objedinjena centralnim urbanim uređenim šetalištem.

Koncept dizajna sajma i izložbenog prostora zasnovan je na obezbeđivanju „Urbane oaze“ koja bi postala ključna urbana destinacija za turiste, posetioce Expo-a i stanovnike okolnih gradova.


Niz stalnih izložbenih hala biće raspoređeno duž centralne, pokrivene i prirodno provetrene Urbane ulice, koja će kulminirati ogromnim i kružnim trgom, gde će se nalaziti glavni Tematski paviljoni i Nacionalni srpski paviljon – fokusne tačke i arhitektonske ikone u okviru celokupnog kompleksa.

EXPO 2027 – Uticaj na Srbiju i svet

EXPO 2027

Održavanje EXPO 2027 je značajan događaj za Srbiju i jugoistočnu Evropu. Ovo je prvi put da će se Expo održati u ovom regionu, što predstavlja korak napred za ceo region. Za Srbiju je ovaj događaj prilika da pokaže svoju bogatu istoriju, kulturnu raznolikost i napredak u različitim sektorima, uključujući tehnologiju, obrazovanje i umetnost.

EXPO 2027 – Budućnost globalne saradnje

Očekuje se da EKSPO 2027 bude središte međunarodne saradnje, privlačeći predstavnike brojnih zemalja da se uključe u dijaloge i partnerstva. Fokus na igru kao metodu otkrivanja i stvaranja otvara nove puteve za inovacije, potencijalno dovodeći do napretka koji bi mogao biti od koristi društvima širom sveta.

Zaključak

Jasno je da će ovaj događaj biti više od izložbe; biće to proslava ljudskog potencijala i svedočanstvo moći kolektivne mašte. Beograd se sprema da dočeka svet raširenih ruku, spreman da odigra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti u kojoj čovečanstvo, kultura i inovacije igraju zajedno u harmoniji.